Изработка на уеб сайт от Web IT Solutions

One Stop Shop (OSS) – Какво представлява?

One Stop Shop (OSS) – Какво е, какво представлява и кой може да използва (обслужване на едно гише)? - T&G Consulting Варна; Счетоводство

One stop shop (OSS) или казано с други думи „на едно гише“ представлява електронна услуга, предназначена за данъчно задължените лица (в частност онлайн търговците и търговци, които управляват електронните интерфейси). Чрез нея те могат да изпълняват задълженията си по ДДС свързани с доставки на стоки и/или услуги в рамките на Европейския съюз към крайни клиенти/потребители.

В рамките на one stop shop се включват два режима – „в Съюза“ (Union OSS) и „извън Съюза“ (NonUnion OSS).

 

Оne stop shop режим в Съюза

Режим в съюза представлява електронен портал, който опростява до 95% от задълженията за ДДС за онлайн продавачи и електронни интерфейси в целия ЕС. Той позволява на търговците следното:

 1. Да се регистрират по ДДС по електронен път в една държава-членка за всички продажби на стоки в рамките на ЕС и за доставки на услуги от бизнес до потребител (B2C);
 2. Деклариране и плащане на ДДС за всички доставки на стоки и услуги в една електронна тримесечна декларация;
 3. Да работят с данъчната администрация в собствената си държава-членка и на техния собствен език, дори ако продажбите им са извънграница.

Кои търговци могат да използват one stop shop „в съюза“ и за кои доставки?

 • данъчно задължени лица, който са търговци и са установилистопанската си дейност в ЕС или притежават постоянен обект на територията му – за доставки на услуги до крайни клиенти и / или вътреобщностни дистанционни продажби на стоки;
 • Данъчно задължени лица, които не са установени в ЕС– само за вътреобщностни дистанционни продажби на стоки;
 • Данъчно задължени лица, които управляват електронен интерфейс (установени в ЕС или извън ЕС), улесняващи дистанционните продажби на стоки – за вътреобщностни дистанционни продажби на стоки и определени вътрешни дистанционни продажби на стоки.

За онлайн търговци:

Старото правило гласеше, че фирмите от ЕС, които продават стоки в рамките на ЕС над определен праг (35 000 EUR или 100 000 EUR, в зависимост от държавата-членка) на купувачи, намиращи се в друга държава-членка на ЕС, трябва да се регистрират и да платят ДДС в държавата-членка на купувачите. Считано от 1 юли 2021 г. това правило беше заменено с нов праг за целия ЕС от 10 000 EUR. Под този нов праг можете да продължите да прилагате вътрешните правила за ДДС (включително схемата за освобождаване на МСП-малки и средни предприятия) до вашата гранична зона за продажби. Ако вашите продажби са над този праг, вие имате задължение за ДДС в държавата-членка, където се намират вашите купувачи. Над този праг фирмите ще могат лесно да се регистрират в новия One stop shop – където могат лесно да декларират и да платят ДДС.

За търговци с елекронен интерфейс:

Отново от 1 юли 2021 г., в случаите, когато търговец управлява електронен интерфейс (пазар, платформа и др.), който улеснява дистанционните продажби на стоки от продавач извън ЕС, установен от купувач в ЕС, електронният интерфейс се счита за продавач и носи отговорност за плащане на ДДС. За да декларира и плати този ДДС, електронният интерфейс ще може лесно да се регистрира в One stop shop (OSS).

Кои доставки на стоки влизат в one stop shop режим „в Съюза”?

 

За онлайн търговци:

 • Доставки на B2C( бизнес до клиент) услуги от доставчици, установени в ЕС, които се извършват в държава-членка, в която той не е установен;
 • Дистанционни продажби на стоки в рамките на ЕС от доставчици, установени и неустановени в ЕС.

За търговци с елекронен интерфейс:

 • Дистанционни продажби на стоки в ЕС чрез електронни интерфейси, улесняващи продажбите;
 • Определени вътрешни доставки на стоки чрез електронни интерфейси, улесняващи продажбите.

 Имайте предвид следното: Тървовецът, управляващ електронен интерфейс се облага с ДДС, когато улеснява следните доставки на стоки, извършени от действителен продавач, който не е установен в ЕС, до купувачи в ЕС:

 • Вътрешно-европейски дистанционни продажби на стоки;
 • Вътрешни доставки на стоки.

Приема се, че електронният интерфейс улеснява продажба на стоки, когато позволява на купувач и продавач да влязат в контакт чрез този електронен интерфейс, като крайният резултат е продажбата на стоки на този купувач.

Как работи One stop shop?


Фирмите следва да приложат ставката на ДДС на държавата-членка, до която се изпращат стоките или където се доставят услугите. Информация за ставките на ДДС в ЕС е достъпна на уебсайта на Европейската комисия. Също така и на уебсайтовете на националните данъчни администрации.

Как да се регистирате за one stop shop?


Всяка държава-членка на ЕС има онлайн портал one stop shop, където търговците (вкл. електронните интерфейси) могат да се регистрират. Тази единична регистрация обаче ще бъде валидна за всички продажби на потребители в други държави-членки на ЕС.

Какво още трябва да знаете за one stop shop?

За онлайн търговци:

 • Прилага се ставка на ДДС на държавата-членка, до която се изпращат стоките или където се доставят услугите;
 • Събира се ДДС от купувача за дистанционни продажби на стоки в рамките на ЕС или за доставки на услуги;
 • Подава се електронна тримесечна декларация за ДДС чрез портала One stop shop на държавата-членка, където сте регистрирани за OSS;
 • Извършват се тримесечни плащания на ДДС, декларирани във декларацията за ДДС, в държавата-членка, където сте регистрирани за One stop shop;
 • Записите за всички допустими продажби на one stop shop, се пазят в продължение на 10 години.

За търговци с елекронен интерфейс:

 • Задължително е показване сумата на ДДС, която трябва да плати купувачът, най-късно след финализиране на процеса на поръчка. Ставката на ДДС е тази на държавата-членка, в която се изпращат / транспортират стоките;
 • Осигуряване на събирането на ДДС от купувачите при дистанционни продажби на стоки в рамките на ЕС и за вътрешните доставки, които  се улесняват от интерфейса;
 • Подава се на електронна тримесечна декларация за ДДС чрез портала OSS на държавата-членка, където сте регистрирани за OSS;
 • Извършват се тримесечни плащания на ДДС, декларирани във декларацията за ДДС, в държавата-членка, където сте регистрирани за One stop shop;
 • Записите за всички допустими продажби на one stop shop, се пазят в продължение на 10 години.

One Stop Shop режим извън Съюза

От One stop shop извън Съюза могат да се възползват данъчно задължени лица, които не са установени в Европейския съюз. Регистрацията по този режим е за доставки на услуги , по които получатели са данъчно незадължени лица (крайни клиенти) с място на изпълнение на територията на държава членка. Доставките на услугите обхванати от режима са – TBE услуги, услуги за настаняване, транспортни услуги и др.

Считано от 1 юли 2021 г. режимът на One stop shop  извън съюза бе разширен и вече може да се използва:

Данъчно задължени лица, неустановени в ЕС, за:

 • доставки на услуги, по които получатели са крайни клиенти/потребители (B2C) и които са с място на изпълнение в държава членка, включително България.

Държим да отбележим, че режимите OSS не са задължителни. Te имат доброволен характер. След като данъчно задълженото лице реши да използва режим one stop shop, то този режим задължително се прилага за всички доставки до крайни потребители във всички държави членки.

Обърнете внимание!! Данъчно задължено лице, което реши да използва един от режимите one stop shop трябва да се регистрира в само една държава членка. Тази държава се определя като държава членка по идентификация.

Ние от T&G Consulting сме на Ваше разположение при нужда от консултации и съдействие.