НАП публикува становище във връзка с промените в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица

Националната агенция по приходите публикува становище във връзка с измененията и допълненията, които са направени в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица с Постановление №199 на...

СУПТО

СУПТО – софтуери за управление на продажбите с проект да се въвеждат до 31.12.2020г. Публикуваха проектно предложение за промени в Наредна Н-18. Акцента на предложението е да предложението да се удължи срока, в който ползвателите на СУПТО да приведат дейноста си в...

НАМАЛЕНА СТАВКА ВЪРХУ ДДС

НАП публикува становище за намалената ставка върху данъка за добавената стойност от девет процента съгласно разпоредбата на чл.66 ал.2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) влизащо в сила от 01.07.2020г. Настоящето становище разяснява подробно...