Аутсорсинг на счетоводни услуги

Все повече от фирмите на малкия и среден бизнес използват услугите на външен счетоводител. С помощта на счетоводните специалисти фирмите успяват да оптимизират бизнес процесите си, да съкратят разходите и успешно да намалят данъчните рискове. Ето защо сферата на...