Какво представлява VIES?

Вече Ви разказахме подробно за ДДС – кой го плаща, как се възстановява и как се случва самата регистрация по ЗДДС. В днешната статия ще Ви разясним същността на т.нар. VIES и ще Ви дадем някои подробности, отнасящи се до него. Същност на VIES: VIES или Value Added Tax...