One Stop Shop (OSS) – Какво представлява?

One stop shop (OSS) или казано с други думи „на едно гише “представлява електронна услуга, предназначена за данъчно задължените лица (в частност онлайн търговците и търговци, които управляват електронните интерфейси). Чрез нея те могат да изпълняват задълженията си по...