Налични, безналични (безкасови) плащания – какво представляват?

Днес са познати много различни форми на плащания, но в основата си, те могат да бъдат обединени в две категории – налични и безналични. В следващите редове ще Ви предствавим част от формите на плащания познати и използвани най-често. На кратко наличните плащания са...

Данъци в България

Все повече предприемачи решават да развиват дейността си у нас именно заради едно от основните предимства на данъчната система в България – 10% данък печалба. Това далеч не е единсвеното преимущество, което прави страната ни привлекателна за бизнеса. В тази статия ще...

Фирмен автомобил и неговото осчетоводяване

Много фирми и еднолични търговци решават да  закупят автомобили, които да обслужват нуждите на компанията. В следващите редове ще Ви дадем малко повече информация относно това как трябва да бъдат осчетоводени разходите за покупка и ползване на фирмен автомобил, за да...