Регистрацията по ДДС(ЗДДС) – какво трябва да знаете

Регистрация по ДДС (ЗДДС) е сериозна стъпка за всяка фирма. Понякога е объркващо за разбиране кога една фирма има задължението за регистриране по ЗДДС. Както и кога е по-добре да се пристъпи към доброволно регистриране. Кой може да си направи регистрация по ДДС...

НАП публикува становище във връзка с промените в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица

Националната агенция по приходите публикува становище във връзка с измененията и допълненията, които са направени в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица с Постановление №199 на...

Предимствата от външно счетоводно обслужване

За всяка една сфера на бизнеса и бизнес дейност, контролът и воденето на отчетност са задължителни изискавния. Ако финансовата и счетоводната части са в пълен хаос – успехът е невъзможен. При големите компании за фирменото счетоводно обслужване се грижат цели...