Дропшипинг търговия – няколко важни момента при осчетоводяването.

С мащабите на развитие на онлайн тъговията един от най-популярните методи е така нареченият дропшипинг. Накратко дропшипинг представлява тип търговия, при която търговецът предварително се уговаря с производители да предлага техни продукти. Това може да се осъществява...

Планирате отваряне на козметичен салон. Ето няколко важни момента.

Откриването на козметичен салон е свързано със съобразяването с много изисквания от няколко различни места – здравните власти, инспекция по труда, НАП и местната администрация. Първото най-важно нещо е избор на формата, под която Вашият козметичен салон салон ще...

СУПТО

СУПТО – софтуери за управление на продажбите с проект да се въвеждат до 31.12.2020г. Публикуваха проектно предложение за промени в Наредна Н-18. Акцента на предложението е да предложението да се удължи срока, в който ползвателите на СУПТО да приведат дейноста си в...

НАМАЛЕНА СТАВКА ВЪРХУ ДДС

НАП публикува становище за намалената ставка върху данъка за добавената стойност от девет процента съгласно разпоредбата на чл.66 ал.2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) влизащо в сила от 01.07.2020г. Настоящето становище разяснява подробно...