ЮРИДИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ

Адвокати с богат опит и доказани умения в правната сфера

АдвокатиСред основните стремежи на нашите адвокати в  T&G Consulting е да бъдем в помощ на Вас – нашите клиенти, и да предложим комплексно обслужване.

Нашите адвокати непрекъснато се стремят да усъвършенстват уменията и квалификацията си , като към настоящият момент кантората ни се състои от англоговорящи и рускоговорящи адвокати с дългогодишен юридически опит.

Непрекъснатите промени в законодателството, постоянно променящите се изисквания към търговците и въвеждането на различни регистрационни режими представляват допълнително предизвикателство. От тук произлиза и нуждата от юридически консултации от доказани адвокати в сферата.

Екипът ни от адвокати предоставя правни услуги и юридически консултации на представители на малкия и средния бизнес, от Start up-и и нови предприятия до наложили се фирми. Предлагаме правно съдействие и юридически консултации на фирми от различни браншове. Нашите адвокати работят успешно с местни и чуждестранни физически и юридически лица. Ние сме надежден партньор при решаването на юридически въпроси, касаещи Вашият бизнес и бъдещи проекти.

Можем да Ви бъдем полезни в отношенията с данъчните органи, включително при изготвяне на становища по искания от органите, обжалване на ревизионни актове и наказателни постановления и процесуално представителство във връзка с тях. Опитът на нашите адвокати се простира и до отношения между работодател и работник (служител), при провеждането на преговори с Ваши контрагенти както и събиране на вземания по съдебен ред , изготвянето на специфични договори, допълнителни споразумения и други.

 Освен общата нормативна уредба в областта на търговския оборот и данъчното и трудовото право, предлаганите от нашите адвокати юридически консултации по въпроси свързани със  специализираното законодателство, съобразно със спецификите на Вашата дейност. Особено важно за всеки търговец или юридическо лице е навременната и компетентна правна помощ.

Ако се нуждаете от адвокатска защита, СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. Нашите адвокати ще Ви консултират и ще Ви защитят при правен казус. Нашата задача е да Ви подкрепим и да Ви спестим излишни нерви и усилия.

Сред предлаганите от нас правни услуги са:

• Търговско право;

• Вещно право;

• Облигационно право;

• Трудовото право;

• Семейно и наследствено право;

• Данъчно, Финансово, Банково;

• Административно право, представителство във връзка със Закона за чужденците и свързаните с него процедури и закони и други.