Изработка на уеб сайт от Web IT Solutions

Цени за счетоводни услуги

Счетоводни услуги с индивидуален подход и цена съобразена спрямо
нуждите на всеки клиент.

Счетоводни услуги с индивидуален подход и цена съобразена спрямо нуждите на всеки клиент.

Това е нашият девиз. Така и подхождаме при определянето на нашите цени за счетоводни услуги.

Ценообразуването зависи от много различни фактори, като например: сферта на дейност на фирмата; брой персонал; дали е регистрирана по ДДС (ЗДДС); ще има ли сделки в и извън ЕС; в колко обекта осъществява дейсността си; брой документи на месец за осчетоводяване; брой банкови сметки и други. Този списък от фактори е много дълъг.

Нашата цел е да се запознаем с Вашата компания. Така ние можем да си изградим представа за количеството работа, която ще извършваме и да определим Вашата цена за счетоводство.

По-долу сме представили примерен въпросник, чрез който можем да ви дадем ориентировъчни цени за счетоводни услуги. За конкретна цена е нужно да се проведе среща на живо или онлайн.

Ние се стремим към дългосрочно партньорство, базирано на честност, откритост, коректност и професионализъм.

Свържете се с T&G Consulting или попълнете следния въпросник и ние ще се свържем с Вас

Попълнете данните, за да получите точна цена