Изработка на уеб сайт от Web IT Solutions

Ползи от фирмено счетоводството, които често забравяме

Фирмено счетоводство - Какви могат да бъдат ползите от фирмено счетоводство и защо ни е нужно? Съдействие от T&G ConsultingПри започването на нов бизнес, има толкова много неща, за които човек трябва да помисли. Собствениците на малки новоотрити фирми се концетрират върху решаването на всички трудоемки задачи свързани със старта на бизнеса. На този етап често става така, че неумишлено се изпуска или подценява един много важен аспект – фирмено счетоводство.

В началото, голяма част от собсвтениците на фирми се заемат сами да водят фирменото си счетоводство. Това, обаче, не е никак лесна задача. Счетоводството е свързано с друг тип умения, които не всеки притежава.

Например, за да развиеш нов бизнес е нужно въображение, гъвкавост и нестандартно мислене. Това са чудесни качества за един предприемач, но в момента, в който застанеш над счетоводните записи е необходимо да се спазват всичките закони, норми и правила, произтичащи от законодателството. Тази промяна от единия в другия тип мислене е свързана с излишен разход на енергия. В следващите редове ще Ви разкажем за ползите от счетоводството.

Ползите за всяка фирма от воденето на точно, прецизно, достоверно, обективно и законосъобразно фирмено счетоводство са безспорни и могат да се сведат до следните по-важни:

Осигурява финансова информация за бизнеса

Фирменото счетоводство представлява система от счетоводните записи. Това спомага да можете да проследите развитието на бизнеса си – спрямо минал период от време. Когато разгледате данните, Вие ще можете рано да забележите зараждащите се проблеми – като например прекалено раздути разходи за дадена дейност, увеличаването на размера на задълженията, забавени плащания от клиенти, и прочие.

Подпомага вземането на важни решения за бъдещото развитие на фирмата;

Много счетоводните кантори, които предлагат счетоводство за малкия бизнес, също имат опит в изготвянето на препоръки за подобряване на процесите в дружеството. Те могат да бъдат по-наблюдателни в разбирането на проблемните области на счетоводните практики на компаниите. Това дава възможност да се правят обективни предложения за подобрения, които биха засегнали инвестиционните процеси.

Улеснява достъпа до кредитиране;

Ако бизнесът Ви потръгне и решите да го развиете, много е възможно да изпитате потребност от банков кредит, за да постигнете целта си. Всички банкови институции проверяват финансовите отчети на фирмите, кандидатстващи за кредит, за да могат да преценят техния потенциал и платежоспособност. Доброто фирмено счетоводство води и до добър и прецизен финансов отчет, което е от полза за положителния отговор.

Избягване на проблеми с данъчните власти;

Рано или късно идва момент, в който данъчните инспектори решават да направят ревизия на дейността Ви. Тогава се вижда колко е важно да се води добро счетоводство – защото дори и фирмата да е била абсолютно изрядна в данъците си, ако това не може да се докаже, следват глоби и санкции. Една данъчна ревизия може да се превърне в голям проблем, изискващ разходи на нерви, време и пари.

Лесно изготвяне на данъчните декларации

Когато настъпи моментът на подаване на данъчните декларации, една счетоводна кантора може да се окаже изключително полезна. Когато през годината всеки документ е бил осчетоводяван и архивиран, изготвянето на декларациите всъщност е изключително лесно. Принос за това има и модерният софтуер, с който счетоводните кантори работят. А и всеки счетоводител е добре запознат със законите, което му позволява по легален начин да намали данъчната тежест върху фирмата Ви.

Всички симптоми за благоденствие или заплаха за предприятието се появяват достатъчно навреме в счетоводните книги, нужно е само да бъдат професионално разчетени. Затова и счетоводните услуги, предлагани от T&G Consulting, са инвестиция, жизнено необходима за успеха на всяка фирма.