Изработка на уеб сайт от Web IT Solutions

ТРЗ услуги - отчитане на персонал

T&G Consulting – Вашият надежден партньор за ТРЗ услуги

Услуги за труд и работна заплата

ТРЗ услуги и отчетност на персонала са от изключителна важност във всяка една успешна компания.

За тази област от счетоводното обслужване е нужно освен счетоводни умения също така и отлично познаване на трудовото и данъчното законодателство, както и постоянното надграждане на тези знания.

При наемането на персонал възникват множество въпроси свързани с труда и работната заплата като например: на какъв тип договор да се наеме съответния човек? Дали да е на граждански или трудов договор? Дали да е на четири часов или на осем часов работен ден? Какви документи са необходими за назначаването на работника във Вашата компания? Въобще имам ли нужда от фирма предлагаща ТРЗ услуги? Какви документи са необходими да се представят при проверка от инспекцията по труда? Възможно ли е работника да е нает на осем часов трудов договор, но да работи на смени по вътрешен график на компанията?

Тези и много други въпроси, понякога от доста по-сложен характер възникват, когато става на въпрос за ТРЗ услуги и отчестност на персонала.

Ние от Т&G Consulting постоянно развиваме нашите умения и следим измененията в данъчното и трудовото законодателство. По този начин Вие може да се сигурни, че предлаганите от нас ТРЗ услуги са винаги в съответствие с най-актуалните законови изменения