ТРЗ услуги - отчитане на персонал

T&G Consulting – Вашият надежден партньор за ТРЗ услуги

ТРЗ услугиТРЗ услуги и отчетност на персонала са от изключителна важност във всяка една успешна компания.

За тази област от счетоводното обслужване е нужно освен счетоводни умения също така и отлично познаване на трудовото и данъчното законодателство, както и постоянното надграждане на тези знания.

При наемането на персонал възникват множество въпроси свързани с ТРЗ услуги като например: на какъв тип договор да се наеме съответния човек? Дали да е на граждански или трудов договор? Дали да е на четири часов или на осем часов работен ден? Какви документи са необходими за назначаването на работника във Вашата компания? Въобще имам ли нужда от фирма предлагаща ТРЗ услуги? Какви документи са необходими да се представят при проверка от инспекцията по труда? Възможно ли е работника да е нает на осем часов трудов договор, но да работи на смени по вътрешен график на компанията?

Тези и много други въпроси, понякога от доста по-сложен характер възникват, когато става на въпрос за ТРЗ услуги и отчестност на персонала.

Ние от Т&G Consulting постоянно развиваме нашите умения и следим измененията в данъчното и трудовото законодателство. По този начин Вие може да се сигурни, че предлаганите от нас ТРЗ услуги са винаги в съответствие с най-актуалните законови изменения – СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. 

Ето и част от нашите ТРЗ услуги, с които можем да ви бъдем полезни:

• Регистрация на самоосигуряващи се лица.

• Първоначална консултация за формата на наемане на персонала;

• Изготвяне и регистрация на трудови договори, допълнителни споразумения, граждански договори;

• Изготвяне и регистрация на заповеди за прекратяване на трудови правоотношения;

• Попълване на трудови и осигурителни документи;

• Изготвяне на месечни ведомости за работна заплата и фишове;

• Изготвяне на платежни документи и справка по кодове на плащане на дължимите осигуровки, с цел олесняване на плащането на осигуровките.

• Подаване на болнични листове към НОИ;

• Изготвяне на служебни бележки;

• Отчет на разходите за заплати и осигуровки;

• Представителство пред НОИ при проверки и ревизии.