Изработка на уеб сайт от Web IT Solutions

Счетоводство на къща за гости – какво трябва да знаете

Счетоводство на къща за гости - Категоризация и регистрация на къща за гости; Данъчно облгане; Какво трябва да знаем? | T&G Consulting ; СчетоводствоС началото на летния сезон все по-обсъждана става темата за почивка на морето. От друга страна, обаче, собствениците на къщи за гости и хотели са в трескава подготовка. Хотелиерският бизнес в България не е никак лесна ниша. Всяка година хотели и къщи за гости се изправят пред нови изпитания. В тази статия ще опитаме да Ви предоставим малко повече информация относно  счетоводство на къща за гости.

Регистрация и категоризация.

Нека започнем с най-основното при счетоводство на къща за гости – регистрация и категоризация. Апартаментите и къщите за гости съгласно Закона за туризма (ЗТ) са в същността си туристически обекти от клас “Б”. В качеството си на такива подлежат на категоризиране (чл. 119 ЗТ). За тази цел се подава заявление, съдържащо информацията, предвидена в чл. 129 ЗТ до кмета на общината или упълномощено от него длъжностно лице. За повече информация за регистрация на фирма, кликнете ТУК.

Говорейки за счетоводство на къща за гости е важно да отбележим, че законът дава възможност дейността да се извършва и от нетърговец. С други думи дейността хотелиерство в къща или апартамент за гости може да се извършва и от физическо лице, без фирма и търговско счетоводство.

Също така е необходимо да категоризирате стаите, които ще отдавате под наем в общината на чиято територия се намира къщата. За отдаваните стаи под наем се води регистър и ежемесечно до 15 число се подава декларация в общината за реализираните нощувки в наетите от фирмата стаи и се заплаща съответния дължим туристически данък.

Един от често задаваните въпроси по отношение на къщите за гости са във връзка с онлай платформите като AIRBNB. За голяма част от хората, който прочввяват интерес от такава дейсност е важно да знаят, че счетоводство на къща за гости също им е необходимо.  Считано от 01.01.2020г стаите за гости и апартаментите за гости онлайн включително чрез електронна платформа като AIRBNB, могат да се предлагат туристически услуги само за категоризирани или регистрирани места за настаняване.


Данъчно облагане

При счетоводство на къща за гости се прилага облекчен режим по Закона за данък добавена стойност (ЗДДС) – с данъчна ставка от 9%. Важно е да се отбележи, че тази ставка е приложима само по отношение на цените на нощувките. Например продажбата на напитки и храни в заведенията в къщи за гости се облага с 20% ДДС.

Наред с ДДС, дължи се и местният туристически данък по Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). С него се облагат нощувките. Определя се с наредба на общинския съвет и е в размер между 0.20 лв и 3.00 лв. за всяка нощувка. Имайте предвид, че размера е съобразно населените места в общината и категорията на местата за настаняване. Дължимият данък се внася до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Ето и друг важен момент по отношение на счетоводство на къща за гости. Като физическо лице дължите данък по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). При определяне на облагаемата основа се приспадат 10% нормативно признати разходи, които се считат за разходи по дейността. Данъкът е в размер на 10% и се дължи до 30 април на годината, следваща годината, в която е реализиран доходът.

Лични данни

Във всички случаи на дейност по отдаване на апартаменти и къщи за гости, като търговец и като нетърговец, вие обработвате лични на лицата, които настанявате. Макар и не до толкова свързано със счетоводство на къща за гости, бихме искали да наблегнем на този момент. С извършването на хотелиерската дейност вие действате и като администратор на лични данни (ЛД). Имате задължението да приведете дейността по обработване на ЛД в съответствие със Закона за защита на личните данни и GDPR. Като администратор на ЛД вие трябва да изготвите, спазвате и направите достъпна политиката си за лични данни. Минималните изисквания към Политиката са определяне на целите, за които се обработват ЛД, гарантиране на основните принципи за прозрачност, отчетност и зачитане правата на потребителите.

Ако Ви трябва надежден счетоводител за Вашата къща за гости, ние от Т&G Consulting ще Ви го осигурим. Ние ще Ви помогнат да оптимизирате своите финанси и приходно-разходни дейности. Свържете се с  T&G Consulting!

Вашият коментар