СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

Над 10 години опит в областите счетоводни услуги и данъчно консултиране

Счетоводни услугиНие от Т&G Consulting предлагаме повече от  счетоводни услуги.

Нашите клиенти оперират в редица различни направления като дигитален маркетинг, компании ориентирани изцяло в сферата на цифровите технологии, строителство, туризъм, хотелиерство, транспорт, производство,  земеделие, интернет магазини, софтуерни компании, международни сделки, IT компании, НПО (Неправителствени Организации), проектно и грантово финансиране, дропшипинг, криптовалути, търговия в Ebay и Amazon, търговия в и извън ЕС, включотелно Китай и САЩ, предоставяне на услуги чрез световен маркетплейс, пейрол услуги и свободни професии (фрийлансър).

За нас е важно да оптимизираме Вашите данъци. Възползвайки се от нашите счетоводни услуги, Вие можете да бъдете спокойни, че финансово-счетоводните процеси, а именно данъчното консултиране, счетоводството, труд и работна заплата – отчитане на персонал, са в добри ръце. Нашите счетоводни услуги Ви осигуряват всичко, от което Вашата фирма се нуждае, за да работи в съответствие с данъчното и осигурителното законодателство.

Ние вярваме, че сме една от качествените счетоводни фирми, защото имаме лично отношение към всеки клиент и се стараем всичките ни фирми да са изрядни до последния детайл.

Ако търсите коректност, надеждно обслужване, лоялност и безкомпромистност от страна на Вашия счетоводител, T&G Consulting е правилният за Вас избор – СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Сред предлаганите от нас счетоводни услуги са:

• Еднократно счетоводно приключване

• Осчетоводяне на разходи за работни заплати, осигуровки и данъци

• Обработка и осчетоводяване на първични счетоводни документи

• Обработка на касови и банкови разплащания;

• Съставяне на справки за вземания и задължения от клиенти и към доставчици;

• Класифициране на дълготрайни материални активи (ДМА), изготвяне на данъчен и счетоводен амортизационен план;

• Подготовка и регистрация по ДДС;

• Ежемесечно подготвяне и подаване на справки-декларации по ДДС, дневници за покупки и продажби;

• Изготвяне и подаване на ИНТРАСТАТ и VIES декларации;

• Съставяне на месечни и годишни оборотни ведомости;

• Съставяне на годишни финансови отчети;

• Изготвяне на необходими документи и справки за проверки и ревизии;

• Представителство пред НАП при проверки и ревизии;