Изработка на уеб сайт от Web IT Solutions

СУПТО

СУПТО – софтуери за управление на продажбите с проект да се въвеждат до 31.12.2020г.
Публикуваха проектно предложение за промени в Наредна Н-18. Предложено е да се удължи срокът, в който потребителите на СУПТО да приведат дейността си в съответствие с изискванията на наредба Н-18. Предвидено е новият срок да е до края на текущата 2020г.
Основният мотив за проектното предложението е, че първоначалният срок (до 31.07.2020г.) не може да бъде спазен, без да предизвика затруднения в бизнеса.
Планират се дискусии за множество други изменения между компетентните органи и работодателски и браншови организации.

Вашият коментар