СУПТО

СУПТО – софтуери за управление на продажбите с проект да се въвеждат до 31.12.2020г.
Публикуваха проектно предложение за промени в Наредна Н-18. Акцента на предложението е да предложението да се удължи срока, в който ползвателите на СУПТО да приведат дейноста си в съответствие с изискванията на наредба Н-18 до края на текущата 2020г.
Основният мотив за проекто предложението е, че първоначалният срок обявен досега 31.07.2020г. не може да бъде спазен, без да предизвика затруднения в бизнеса.
Планират се дискусиране на многжество други изменения между компетентвните органи и работодателски и браншови оранизации.

Вашият коментар