Изработка на уеб сайт от Web IT Solutions

Регистрацията по ДДС(ЗДДС) – какво трябва да знаете

Регистрация по ДДС (ЗДДС) - Условия | T&G Consulting | Задължителна и доброволна регистрация по ДДС | Какво трябва да знаете; СчетоводствоРегистрация по ДДС (ЗДДС) е сериозна стъпка за всяка фирма. Понякога е объркващо за разбиране кога една фирма има задължението за регистриране по ЗДДС. Както и кога е по-добре да се пристъпи към доброволно регистриране.

Кой може да си направи регистрация по ДДС (ЗДДС)?

Можете да предприемете доброволна регистрация по ДДС (ЗДДС), ако извършвате облагаеми доставки по закона за данък добавена стойност. Регистрацията по ДДС (ЗДДС) може да си направите във всеки един момент. Възможно е, дори когато и да не сте достигнали задължителния праг от 50 000 лв. за предходните 12 календарни месеца.

Регистрацията по ДДС (ЗДДС)  могат да направят ЕТ, ЕООД, ООД, АД и др.

Кой има задължението да направи регистрация по ДДС (ЗДДС)?

Регистрацията по ДДС (ЗДДС) става задължитена при реализиран оборот от облагаеми доставки в размер надвишаващ 50 000 лв. за предходните 12 месеца. В този случай имате задължението да подадете заявление за регистрация по ДДС (ЗДДС) в срок до 14 – то число на месеца, следващ месеца, в който този оборот е достигнат.

Регистрацията по ДДС (ЗДДС) е задължителна и в някои специфични случаи. Най-често срещания от тях е по чл. 97а от ЗДДС. Той се отнася за услуги, по които данъкът е изискуем от получателя, регистриран по ДДС (ЗДДС) в държава в ЕС. Това задължение за регистрация по ЗДДС възниква не по-късно от 7 дни, преди датата на данъчното събитие, при което данъкът става изискуем.

Кога е добре да направим доброволна регистрация по ДДС (ЗДДС)?

Има фирми, които решават да си направят регистрацията по ДДС (ЗДДС) доброволно, макар и да не са достигнали оборота от 50 000 лв. Чрез регистрацията си по ДДС (ЗДДС) те ще могат да приспадат платения данък към други фирми от данъка, който начисляват по своите продажби.  Така те ще внасят в бюджета единствено разликата между двете суми.

Регистрацията по ДДС (ЗДДС) има и друг ефект – създавате впечатление пред своите бизнес партньори, че бизнеса ви е голям и утвърден. Дори и това не винаги да е така.

Важно е да знаете, че регистрацията по ДДС (ЗДДС) носи след себе си и увеличен документооборот. Необходимите декларации трябват да бъдат подавани в срок, в противен случай  сте изправени пред сериозни глоби.

Друг важен момент от регистрацията по ДДС (ЗДДС) е, че цените, на които продавате, вече ще са с включен ДДС.  Тези 20% ДДС, които дължите към бюджета по всяка продажба, трябва да предвидите при ценообразуването.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС, ние от T&G Consulting можем да Ви консултираме дали попадате в графата за задължителна регистрация, както и да ви асистираме при самата регистрация.

 

2 мнения за “Регистрацията по ДДС(ЗДДС) – какво трябва да знаете”

Вашият коментар