Изработка на уеб сайт от Web IT Solutions

Данъци и хазарт – облагане с данък за хазарт

Данъци и хазарт – облагане с данък за хазарт;Навярно всеки почитател на риска и хазартни игри в даден момент си е задавал въпроса: „Ако днес спечеля джакпота, трябва ли да плащам данък печалба?“ . Обикновено по този въпрос се замисляме, когато успеем да инкасираме по-сериозна печалба от хазарт и се замислим колко най-вероятно ще получим от нея.

В тази статия искаме да обърнем внимание чии са данъците в хазартната индустрия.

Наградите и печалбите от участие в различни игри и хазарт, могат да бъдат както парични, така и предметни. При определяне на момента на придобиване на доходите се прилага общият принцип прилага общият принцип на ЗДДФЛ, заложен в чл. 11, ал. 1. Доходите се смятат за придобии на датата на:

 • плащането – при плащане в брой;
 • заверяването на сметката на получателя на дохода или получаването на чека – при безналично плащане;
 • получаването на престацията – за непаричен доход.

Придобиването на предметни награди или печалби се счита за непаричен доход. Когато доходите от хазарт са непарични, те трябва да бъдат остойностени в български левове към датата на придобиването им по пазарна цена.
Например за придобита от физическо лице награда от хазарт – лек автомобил, размерът на дохода ще бъде определената пазарна цена на автомобила към датата на придобиването му.
Най-общо казано, доходите от награди, както и печалби от участие в игри могат да бъдат облагаем или необлагаем доход.

Необлагаеми доходи

Необлагаеми доходи са паричните и предметните печалби, получени от участие в хазартни игри по смисъла на Закона за хазарт или получени от участие в игри, различни от хазартните игри, при които печалбата се определя на случаен принцип (чл. 13, ал. 1, т. 20 и т. 21 ЗДДФЛ).
За хазарт се считат игрите на случайността, при които задължително има залог, като може да се получи печалба или да се загуби залогът. Залог е всяко плащане на пари, пряко или под друга форма, за участие в хазартна игра с цел получаване на печалба. Важно е да се отбележи, че хазарт на територията на България могат да се организират само с лиценз, издаден от Държавната комисия по хазарта.

За никой не е изненада, че различните държави имат различни законодателства и правила. Това както се досещате важи и когато става дума за облагане с данъци. Тук е моментът да отбележим, че България също има собствено законодателство и ясни регламенти относно това, дали печалбите от хазарт подлежат на с данък печалба. За да бъдем още по-точни, ще се позовем на конкретна точка в закона:  член 13, алинея 20, гласяща, че нито една парична или предметна награда в страната не се облага с данък. Важно е да отбележим, че този закон важи не само за България, но и за всички останали страни-членки на ЕС.

Как да разберем, обаче, кои печалби от хазарт не се облагат с данък печалба… За целта е добре да уточним кои кои игри и забавления, съгласно закона, се считат за хазартни?

Според законовите регламенти, за хазарт се считат всички игри на късмета, при които има паричен залог, който може да бъде загубен. Тоест, това са всички познати днес онлайн казино забавления от рода на:

 • Покер;
 • Рулетка;
 • Букмейкъри;
 • Бинго игри;
 • Спортни прогнози и т.н.

Облагаеми доходи

 • Доходи от трудови правоотношения
 • Доходи от друга стопанска дейност
 • Доходи от други източници


Колко пари могат да бъдат спечелени от хазарт без да се плащат данъци?

Каквато и да бъде печалбата, щом тя е спечелена чрез залагане на хазарт, не подлежи на данъчно облагане. Без значение дали става дума за стотици или хиляди, играчът не дължи нищо на държавата. Всъщност, операторите, които имат лицензи за упражняване на подобен вид дейност, годишно се облагат, но на база тяхната печалба от търговска дейност от хазарт.

Екипът на T&G Consulting е на разположение за Вас и Вашият бизнес. СВЪРЖЕТЕ СЕ С  T&G Consulting.

Вашият коментар