Изработка на уеб сайт от Web IT Solutions

Откриване на фирма от чужденец в България

Откриване на фирма от чужденец в България - Какво трябва да знаем за откриване и регистрация на фирма от чужденец? | T&G Consulting ; Счетоводство

Все по-често при нас постъпват въпроси от свързани с откриване на фирма от чужденец. В следната статия ще се постараем да дадем отговор и да разясним процедурата по регистрирането на фирма от чужд гражданин в България. Тук ще научите кои чужденци могат да регистрират фирми в България, трябва ли съответният чужденец да живее в страната, колко струва регистрацията на фирмата и други.

Когато става въпрос за  откриване на фирма от чужденец в България или да пренасяне управлението на съществуващ у нас, трябва да се вземе предвид наличието на някои специфики. Тъй като лицето не е гражданин на Република България, при него важат малко по-различни и допълнителни разпоредби и законови изисквания. Преди да поговорим за тях, нека първо се спрем върху причините, поради които чужденец би предприел регистрация на фирма в България.

Ползите от откриване на фирма на чужденец могат да бъдат разделени в две групи – социални и икономически.

Социални ползи

Голяма част от чужденците, които не са граждани на Европейския Съюз, регистрират фирми в страната с цел пребиваване на територията. Така например един чужденец от близкия изток може да предприеме дистанционно регистриране на фирма и съобразявайки се със законовите изисквания и правила, съвсем легално да започне да живее и развива бизнес в България.

Икономически ползи

Тук имаме предвид ниските данъци в страната ни в сравнение на западните членки на ЕС. Това е и причина много фирми пренасочват управлението си у нас, тъй като им излиза много евтино. Счетоводни услуги също може да се договорят на много добри цени в българска счетоводна кантора. Друг икономически фактор при откриване на фирма от чужденец са изключително ниските работни заплати, в сравнение на европейските. Затова е изключително изгодно за големите европейски производители да пренасочат производството си в България.

Кои чужденци могат да регистрират фирми в България?

Всички чужди граждани имат право да регистрират своя фирма в България. Няма ограничение за това, дали съответният чужденец е гражданин на държава-членка на ЕС или не. Държим тук да споменем, че няма нужда лицето да пребивава в България, за да открие фирма тук. Също така и не е необходимо и да разбира или говори български език. В този случай препоръчваме документите да са двуезични.

Първа стъпка при откриване на фирма от чужденец, както и при всяка регистрация на фирма е отваряне на т.нар. набирателна сметка.  Повече може да прочетете ТУК. 

Тук е моментът да отбележим и нещо много важно. Последните промени в Закона свързани с мерките срещу изпирането на пари, усложниха процесът по откриване на набирателни сметки. След тези промени откриването на набирателна сметка за фирми на чужди граждани стана трудно, а за граждани на трети страни (такива, които не са граждани на ЕС) стана почти невъзможно.

Каква е процедурата?

Процедурата по откриване на фирма от чужденец всъщност по нищо не се различава от тази при български граждани. И тук минимален капитал за регистрация на ООД/ЕООД е 2 лв., документите, които се подават в Търговския регистър също са идентични. Държавните такси са  без промяна. Съдружниците не отговарят за задълженията на дружеството с личното си имущество.

Специфики (*това не са всички специфики)

 

  1. При откриване на фирма от чужденец е важно той/тя да е наясно със съдържанието на документите, които подписва. Съществуват 2 възможности:
  • Документите за регистрация трябва да се преведат на майчиния език на чужденеца или на друг език, който той разбира. В този случай се изготвя двуезичен вариант на документите. Превода може да не се прави от заклет преводач, но тогава лицето, което го е извършило следва да посочи имената си, да удостовери верността на извършения превод и да се подпише под него.
  • При откриване на фирма от чужденец съществува и следната възможност. Документите може да не се превеждат, но в този случай лице, което знае съответния език трябва да декларира, че е превел съдържанието на документите на разбираем за чужденеца език и да се подпише. Чужденецът от своя страна също трябва да декларира, че разбира значението на документите и да се подпише. Тези действия се извършват пред нотариус.
  • Разбира се, ако чужденецът владее писмено и говоримо български език нуждата от превод отпада.
  1. Друга специфика е, че името на чужденеца следва да бъде изписано на кирилица.

 

Възможно ли е да се извърши откриване на фирма от чужденец в дистанционно?

Отговорът е да! Чужди граждани могат да регистрират фирми в България и без да присъстват физически в страната. За откриване на фирна от чужденец, чуждият гражданин трябва да завери нотариално документите в страната, в която пребивава. Ролята на нотариус в чужбина за български документи изпълняват българските посолства и консулства.

Другият вариант е местен нотариус. Това усложнява и оскъпява доста процеса. Местният нотариус може да завери документите само ако са на собствения му език, след което трябва да минат превод на български и легализация, което също доста удължава процеса.

Двата документа, които трябва да се заверят в случай, че ще правите дистанционно регистриране на фирма , са отново образецът от подписа на управителя, но също и пълномощно за откриване на набирателна сметка на фирмата и внасяне на капитала от името на съдружниците.

Ние в T&G Consulting сме готови да Ви окажем съдействие и да Ви консултираме по въпросите свързани с откриване на фирма от чужденец в България.

Вашият коментар