Изработка на уеб сайт от Web IT Solutions

Отваряне на хранителен магазин – какво трябва да знаем?

Какво е необходимо да знаем и направим при отваряне на хранителен магазин?; Някои важни моменти които трябва да знаем. -T&G Consulting Варна; Счетоводство

Стартирането на малък бизнес е мечта на много семейства и все повече хората започват да търсят варианти в тази насока. Един от вариантите за това е отваряне на хранителен магазин. Можете да влезете в пазара на хранителни стоки на дребно по различни начини: да отворите свой собствен магазин или франчайз към някоя от големите вериги. Размерът на първоначалните инвестиции зависи от начина, който сте избрали.

Както при всеки един стартиращ бизнес и тук първата стъпка е регистрация на фирма. Следващият етап, след вписване на фирмата в Търговски регистър, е подаването документи за регистрация на търговския обект в общината. В нашия случай при отваряне на хранителен магазин е необходимо да регистрираме обекта и в Областната дирекция по безопасност на храните. Ето и процедурата:

Процедура по регистрация на търговски обект в общината

С документите на новорегистрираната фирма подавате заявление по образец до кмета на общината, в която ще се намира магазина. В заявлението следва да се посочат официално работно време и часове за зареждане.

 Когато говорим за отваряне на хранителен магазин, съществува опцията той да бъде денонощен. Ако сте решили магазинът да е именно такъв, то трябва да докажете, че ще спазвате допустимите нива на шум в и около обекта. За целта се изисква протокол от регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве или от лицензирана лаборатория. В допълнение, ако ще поставяте подвижни съоражения пред магазина – витрини, маси и прочие, тогава трябва да предоставите и съгласувана от главния архитект на района схема за разполагане на обектите.

NB! Според закона нямате право да работите в магазина преди получаване заверено заявлението за работно време.

Необходими документи

  • Актуално състояние на фирмата;
  • Свидетелство и паспорт на касовия апарат;
  • Договор за наем или нотариален акт за собственост на обекта, в който ще се помещава магазина;
  • Удостоверение за регистрация по чл. 12 от Закона за храните – за хранителни магазини.

Регистрация на обект за производство и търговия с храни

Както вече споменахме по-горе, при отваряне на хранителен магазин не е достатъчна само регистрация на търговски обект, а и регистрирация на обекта и в Областната дирекция по безопасност на храните.  Търговията с хранителни стоки се извършва само в обекти, регистрирани по реда на Закона за храните.

За целта следва да бъде подадено заявление до Областната дирекция по безопасност на храните по местоположението на обекта. Към заявлението се подават:

  • Документите на новоучредената фирма;
  • Списък на групите храни, които ще се продават в магазина;

Срок за регистрация

След подаване на заявлението, инспектори от ОДБХ извършват проверка на място за съответствията на обекта с хигиенните и/или на ветеринарно-санитарните изисквания, както и дали има въведени мерки за анализ на опасностите при търговия с храни. Това следва да се случи в срок от 30 дни от подаването на заявлението.

Ако проверката премине успешно, в 15-дневен срок се издава удостоверение за регистрация и обектът се вписва в нарочен регистър.

В случай, че са изпълнени санитарно-хигиенните предписания, но липсват въведени системи за контрол на риска при търговия с храни, може да се издаде временно удостоверение за срок до 3 месеца.

Важно е да имете предвид, че при отваряне на хранителен магазин може да се изискат и допълнителни разрешения. Това е така в случаите, че ще предлагате стоки като: цигари и алкохол. 

Ние от T&G Consulting можем да Ви съдействаме в цялостния процес.  Имаме знанието, възможностите и професионалния опит в сферата на счетоводство на онлайн магазин. Ние ще намерим правилните решения за Вашето фирмено счетоводство.

Вашият коментар