Изработка на уеб сайт от Web IT Solutions

Отваряне на ресторант? – Ето няколко полезни насоки

Отваряне на ресторант - Важна информация и съвети за отваряне на ресторант; Изисквания; Необходими стъпки за отваряне | T&G Consulting ; СчетоводствоНа пръв поглед мисията отваряне на ресторант изглежда много лесна и простичка. На практика, обаче, изобщо не е така. Пред ресторантьорите стоят редица изисквания, норми, закони, които не могат да бъдат пренебрегнати. В тази публикация ще се опитаме да хвърлим поне малко светлина над цялостния процес по отваряне на заведение.

Като при всеки друг стартиращ бизнес, първата стъпка е регистрация на фирма. От тук нататък следва избор/наем на помещение. Тук вече започва по-сложната част по пътя към отваряне на ресторант. Както знаете, ресторантът представлява обект за хранене и като такъв към него има редица изисквания.

Изисквания към помещението

Помещението, което сте решили да ползвате за ресторант може да бъде собствено или наето. При наемането на помещение нещото, което би Ви улеснило значително е да намете обект, който е бил със същото предназначение. Така ресторантът вече веднъж е минал през необходимите процедури.

Ако, обаче, имотът не е бил вече ресторант или друго заведение, ще трябва да се извърши преустрояване на имота. За целта трябва да се изготви архитектурен проект, който да отговаря на определени изисквания на закона.
При отваряне на ресторант за първи път вероятно не сте сигурни колко точно мивки трябва да имате или дали един вход за клиенти и зареждане с продукти е достатъчен и т.н. . По тези въпроси можете се консултирате с инспекторите на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ). Нужно е да се свържете с Областната дирекция в съответния град. Трябва да се уговорите с инспектор, който ще дойде на адреса на обекта. За консултацията ще трябва да му заплатите 16 лв. за час.

Безопасност на храните в ресторантите

Осигуряването на безопасността на храните е от най-трудоемките процедури при отварянето на заведение.

За да се премине успешно процедурата, помещението трябва:

  • да отговаря на санитарно-хигиенни изисквания;
  • да има разработена технологична документация за групите храни, които ще се продават в обекта;
  • да има въведени добри практики за производство и търговия с храни и система за анализ на опасностите и контрол на критичните точки (HACCP) или система за управление на безопасността на храните.

Какво следва:

Има още няколко стъпки, през които трябва да преминете при отваряне на ресторант. За начало се подава заявление за регистрация на обект за производство и търговия с храни в Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ). Приложено към него трябва да има списък на групите храни, които ще се продават в ресторанта.
В 30-дневен срок от подаване на документите, инспектор ще се свърже с Вас и ще дойде на инспекция в ресторанта. За успешно отваряне на ресторант задължително трябва да имате система за управление безопасността на храните, добри търговски и хигиенни практики и процедура по НАССР (анализ на опасностите и контрол на критичните точки).

Ако инспекцията мине добре и отговаряте на изискванията, ще Ви бъде издаден протокол, с който Ви се дава съгласие за регистрацията на заведението. След това в 15-дневен срок съответното ОДБХ издава удостоверение за регистрация.

Категоризация на обекта

Следващата стъка е да категоризирате обекта. В зависимост от броя на звездите, които ще получи Вашия ресторант зависят и много от изискванията. Категоризацията се извършва от Агенцията по туризма.

Регистрация на работно време

При отваряне на ресторант, тази стъпка не бива да се пропуска. Регистрацията на работно време за ресторант или друго заведение се извършва към общината, като всяка община може да въведе свои специфични изисквания. Задължението за регистрация на работно време възниква от момента на започване на дейността. Срокът за регистрирането е между седмица и месец.

В допълнение:

  • Освен регистрацията в ОДБХ, трябва да отидете и в служба “Пожарна и аварийна безопасност”, за да Ви издадат разрешително.
  • Трябва да сключите и договор със служба по трудова медицина, защото трябва да осигурите здравословни и безопасни условия на труд.
  • Освен това трябва да сключите и договор с фирма за дезинфекция, дезинсекция и дератизация.
  • Персоналът Ви трябва да е със заверени здравни книжки;
  • Трябва да наемете счетоводител и ТРЗ специалист.

Сигурно вече сте се убедили, че процесът по отваряне на ресторант не е никак лесен.
Ние сме готови сме да Ви окажем съдействие в разрешаването на Вашия казус. Имаме знанието, възможностите и професионалния опит в сферата на счетоводство на онлайн магазин. Ние ще намерим правилните решения за Вашето фирмено счетоводство. Получете оферта от T&G Consulting.

Вашият коментар