Изработка на уеб сайт от Web IT Solutions

Оптимизиране на данъци на фирма – Как да го постигнем?

Оптимизиране на данъци на фирма - Как да плащаме по-малко данъци?; Няколко метода за оптимизиране на данъците Ви | T&G Consulting; СчетоводствоВ днешно време за всеки бизнес е важно да познава методите за оптимизиране на данъци.
Постигайки го, това неминуемо ще доведе до увеличени на рентабилността, което е и приоритетно за всяка фирма. Всяка следваща година се въвеждат нови норми, регламенти и изменения на данъчната политика и така тя става все по-трудна на за разбиране. Ето защо всеки предприемач трябва да намери внедри нови методи за данъчна оптимизация на своите компании.

В следващите редове, ще Ви дадем няколко метода за оптимизиране на данъци на фирма.

Оптимизация на данъци – същност:

Оптимизация на данъци представлява дейност на данъкоплатеца, свързана с намаляване на неговите данъчни плащания. Познати са достатъчно начини, чрез които можете да намалите значително сумите по данъчните си плащания. Трябва, разбира се, да се има предвид, че не винаги минималните плащания са приемливи с оглед дейността на фирмите.

Или с други думи оптимизация на данъци е корекция на размера и структурата на данъците.Следва да се направи така, че да обхваща всички сфери на дейност на фирмата.

Методи за оптимизация

  • Промяна на отношенията с контрагентите – когато се избира гражданско-правна норма за оформяне на отношенията юридически. При този метод сложните взаимоотношения с контрагенти се разделят на няколко по-прости действия с цел оптимизиране на данъци.
  • Отлагане на данъчното облагане – датата за плащане на данъци е пряко свързана с датата, когато са се появили самите обекти за данъчно облагане, и са обвързани с определен календарен период – това могат да бъдат месец, тримесечие или година.
  • Пряко намаляване на данъцитеедин от най-разпространените методи. При този метод за оптимизиране на данъци се оптимизират всички операции, свързани с данъчното облагане, както и облагаемите с данъци имоти.
  • Метод на делегиране –отговорността за плащане на данъците бива прехвърлена на друга организация. Обикновено е такава, която е специално създадена за подобни цели. Този метод за оптимизация на данъци се използва често, когато се планират и изчисляват данъците върху печалбата.
  • Субектът или обектът на данъчното облагане се създава в отделна, различна регионална юрисдикция – тук се взима обикновено субектът с най-ниска данъчна ставка именно за дадената операция или обект на имуществото. Това е възможно, защото за различни субекти държавата може да варира териториално в определянето на ставки на данъчно облагане.

Други важни моменти:

Важно е да знаете, че всеки метод за оптимизиране на данъци задължително трябва да бъде подложен на проверка. Тя се прави на база на определени критерии:

  • Законност. Методите за оптимизиране на данъци трябва изцяло да отговарят на законовите изисквания. Ключов момент тук е се изработят механизми за реагиране при промяна на действащите закони.
  • Резултативност. Тук говорим за пълнота на използването от фирмата на всички възможности за максимално намаляване на данъците ѝ.
  • Автономност. Независимо кои методи за оптимизиране на данъци изберете, Следва да се уверите, че те няма да създадат излишни трудности в управлението и изпълнението  и да подлежат на пълна подконтролност директно при прилагането им.
  • Безопасност. Начинът за оптимизиране на  данъци трябва да бъде внимателно обмислен. Така негативните последици за компанията в бъдеше ще се избегнат.
  • Надеждност. Тук визираме механизъм за устойчивост към всякакви евентуални промени на вътрешни и/или външни фактори. 

Ние в T&G Consulting сме горди с дългогодишния си опит в оптимизирането на данъци и сме готови да Ви окажем нужното съдействие. Заедно ще постигнем желаните резултати и Вие може да бъдете спокойни, че бизнесът Ви е в добри ръце. Свържете се с T&G Consulting

Вашият коментар