Изработка на уеб сайт от Web IT Solutions

Онлайн магазин – Счетоводство – Какво трябва да знаем?

В последните години онлайн бизнеса се развива изключително бързо. Именно затова различни държавни агенции са се заели с проверките и контрола на този бранш. Изисква се напълно адекватно отношение при счетоводство на онлайн магазин.

С цел да защитят потребителите от нелоялните практики, много често се стига до проверки, а санкциите от страна на законодателите са могат да са доста сериозни.

ЧЕСТИ ПРОВЕРКИ

При бизнеса с  електронната търговия – онлайн магазин – трябва да знаете, че държавните агенции като НАП, извършват постоянни проверки. Това е валидно дори и ако действате  само чрез платформите на Ebay и Amazon.

Без значение е по какъв канал извършвате своята търговска дейност и как успявате да достигнете до потребителите. Това е бизнес, който носи приходи и Вие трябва да декларирате всички постъпления от Вашия онлайн магазин пред НАП.

Тук има известни различия по отношение на начините, по които се процедира. Важно е да се доверите на добър счетоводител за Вашето счетоводство на онлайн магазин, който да Ви насочи в тази област във всяка ситуация.

ВАЖНИ ДОКУМЕНТИ

Тъй като при работата в онлайн магазин не се издава фискален бон, при много от търговците възниква объркване. Тук обаче има друга документация, която е от голяма важност и трябва да бъде съхранявана и обработвана.

При търговията с онлайн магазин може да се каже, че ролята на фискален бон е поета от документите за доставка. Те показват, че дадената сума е платена, а стоката получена.

ИЗПРАЩАНЕ НА СТОКАТА –ТОВА РЕАЛНА ПРОДАЖБА ЛИ Е?

Във воденето на счетоводство на онлайн магазин има редица ключови моменти, които не бива да се пренебрегват. Ето защо възниква нуждата от  добър счетоводител. Той/ тя ще знае как да процедирате в такъв момент и ще може да Ви консултира, за да бъдете законово изрядни.

Първоначално изпратената стока от онлайн магазин се отчита като реална продажба, върху която се дължи съответния данък. Въпреки това има вратичка, която приходните агенции позволяват на търговците да приложат в случай на нужда.

Става дума за така нареченото сторниране. В случай на върната по някаква причина стока, търговецът (онлайн магазин) прави сторно на продадената стока запазвайки съответния документ. Така с негова помощ се избягва момента, в който търговецът би дължал данък за нереална покупка.

ИЗБОР НА СЧЕТОВОДНА КАНТОРА

Спрете се на кантора и счетоводители с опит в областта счетоводство на онлайн магазин. Счетоводните специалисти е редно да са добре запознати с онлайн бизнеса. Трябва също и да притежават обширни сведения за това как се действа в определена ситуация.

Ние сме готови сме да Ви окажем съдействие в разрешаването на Вашия казус. Имаме знанието, възможностите и професионалния опит в сферата на счетоводство на онлайн магазин. Ние ще намерим правилните решения за Вашето фирмено счетоводство. Свържете се с T&G Consulting

Вашият коментар