Изработка на уеб сайт от Web IT Solutions

НАМАЛЕНА СТАВКА ВЪРХУ ДДС

НАП публикува становище за намалената ставка върху данъка за добавената стойност от девет процента съгласно разпоредбата на чл.66 ал.2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Решението влиза в сила от 01.07.2020г.
Настоящето становище разяснява подробно приложението на разпоредбата и свързаните с нея нормаривни текстове от ЗДДС.
Становището може да намерите на официалната страница на НАП.