НАМАЛЕНА СТАВКА ВЪРХУ ДДС

НАП публикува становище за намалената ставка върху данъка за добавената стойност от девет процента съгласно разпоредбата на чл.66 ал.2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) влизащо в сила от 01.07.2020г.
Настоящето становище разяснява подробно приложението на разпоредбата и свързаните с нея нормаривни текстове от ЗДДС.
Становището може да намерите на официалната страница на НАП.

Вашият коментар