НАП публикува становище за намалената ставка върху данъка за добавената стойност от девет процента съгласно разпоредбата на чл.66 ал.2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) влизащо в сила от 01.07.2020г.
Настоящето становище разяснява подробно приложението на разпоредбата и свързаните с нея нормаривни текстове от ЗДДС.
Становището може да намерите на официалната страница на НАП.