Изработка на уеб сайт от Web IT Solutions

Планирате отваряне на козметичен салон. Ето няколко важни момента.

Козметичен салон - Откриване на салон за красота | T&G Consulting | Съвети и важни моменти при отваряне на салон за красота; СчетоводствоОткриването на козметичен салон е свързано със съобразяването с много изисквания от няколко различни места – здравните власти, инспекцията по труда, НАП и местната администрация.

Първото най-важно нещо е избор на формата, под която Вашият козметичен салон салон ще развива дейността си. Тук се има предвид дали ще извършвате своята дейност като ЕТ или дейността ще се развива от името на търговското дружество (ЕООД, ООД).

Следващият съществен момент идва при избора на помещение и подаването на съответните документи към институциите, съгласно НАРЕДБА № 15 от 21 август 1987 г.  за хигиенните изисквания за козметичните салони.

Откриването на такъв салон е свързано със съобразяването с много изисквания от няколко различни места. Ето част от тях: здравните власти, инспекцията по труда, НАП и местната администрация.

Всеки козметичен салон се открива в самостоятелно помещение, построено или пригодено за тази цел.

В козметичните салони се извършват видове услуги по списък, съгласуван с  Министерството на народното здравеопазването и социалните грижи.

Козметичните услуги се извършват само от правоспособни специалисти.

Проектирането на козметичен салон следва да е със следните площи за едно работно място: бръснарски (и за маникюр, педикюр) – 6 кв. м, фризьорски – 8 кв. м, козметични – 9,6 кв. м (при 2 и повече работни места – по 8 кв. м за място в отделни кабини).

В козметичните салони се обособява помещение (лаборатория) за приготвяне на кола маски с площ 2 кв. м за всяко работно място и общо най-малко 4 кв. м.. Ако във Вашия козметичен салон  работите с готова кола маска, това изискване отпада.

В салоните трябва да има помещение за посетителите с размери 2,5 кв. Вашия козметичен салон трябва да има работно място до 10 места и по 1,5 кв. м за следващо работно място. В  козметичен салон до 3 работни места са необходими подходящо място за посетители и закачалка за горни дрехи на разстояние най-малко 1,5 м от работните места.

Всяко работно място се обзавежда с работна маса с плот и умивалник с топла и студена вода; във фризьорски салон – по две каски и един сешоар, а в козметичен салон кофа с педал. Измиването може да става на едно определено място в целия салон т.е измивна колона

В работните помещения за извършване на работи, свързани с отделяне на пара, топлина или различни вредни изпарения, се предвижда механична вентилация. Предвижданата вентилация за козметичен салон е с двукратен обмен на въздуха за 1 час, включително горни отваряеми крила на прозорците.

В салоните с до 5 работни места се предвижда обща тоалетна за персонала. А в случай, че козметичният салон има над 5 работни места – с отделения за жени и мъже.

В салоните се разрешава употреба само на козметични и тоалетни средства, уреди и инструменти за работа, за които има стандартизационни документи или санитарни  разрешителни от органите на държавния санитарен контрол;

Работещите в козметичен салон трябва да имат редовно заверени лични здравни книжки. Те следва да се съхраняват от отговорника на салона или от заместника му (определени със заповед на ръководството);

Проектите за строителство и преустройство (без текущ ремонт) на козметичен салон се съгласуват с органите на държавния санитарен контрол. Готовите за експлоатация салони се откриват с тяхно разрешение

Както всеки търговски обект, така и всеки козметичен салон трябва да се регистрира към съответната община. Необходимо е да се посочи работното време на обекта. Тази регистрация изисква предоставяне на набор от документи, доказващи статута на помещението, регистрацията на касов апарат и други.

Следваща инстанция, през която трябва да се регистрира Вашият козметичен салон, е РЗИ (регионални здравни инспекции). Това е институцията, която отговаря за осъществяване на контрол върху използваните от Вас продукти. Важно е всеки продукт да бъде етикетиран на български език, като е посочено. Етикетът трябва да съдържа информация производител/вносител, основен състав, годност, начин на употреба. За продукти, чийто срок на годност се определя спрямо деня на разопаковане, е необходимо да водите протокол с точния ден на разопаковане на продукта. Друг вариант е тази информация да се запише върху опаковката на продукта.

При въпроси не се колебайте да се свържете с нас T&G Consulting.

 

Вашият коментар