Изработка на уеб сайт от Web IT Solutions

Какво е системата Интрастат?

 

Интрастат е статистическа система за събиране на данни за търговията със стоки между страните в Европейския съюз. Тя позволява на държавите-членки на ЕС да събират, обработват и анализират данни за движението на стоки между тях.

Системата Интрастат е въведена през 1993 година, за да осигури по-добра и по-точна информация за международната търговия в рамките на ЕС. Базирана е на стандарта на Европейската общност за статистически данни (ESS), който установява общи принципи и правила за събиране и представяне на данните.

Всяка държава-членка има национален орган, който е отговорен за събирането на данните за интрастат, като в България това е НСИ.

Събирането на данни за интрастат е задължително за всички бизнеси, които търгуват с други държави-членки на ЕС и имат годишен оборот, превишаващ определена стойност. Тази стойност е различна за всяка държава-членка и може да варира от година на година.

 

Кой е длъжен да подава Интрастат декларации?

 

Всички фирми, които изнасят и/или внасят стоки между държавите-членки на Европейския съюз, са задължени да подават Интрастат декларации.

Задължението да се декларират стоките в Интрастат възниква, когато общата стойност на търговията на фирмата с другите държави-членки на ЕС превиши праговите стойности, определени за всяка държава-членка. Праговете за потоците за България на вътресъюзен внос и вътресъюзен износ се определят от НСИ веднъж годишно и се обнародват в ДВ до края на месец октомври на текущата година.

Праговете за деклариране за 2023 г. съгласно Заповед РД – 05 – 485/03.11.2022г. на Председателят на НСИ са:

 • За вътресъюзен внос (пристигания) – 700 000 лв.
 • За вътресъюзен износ (изпращания) – 1 000 000 лв.

Праговете за деклариране на статистическа стойност за 2023 г. са:

 • За вътресъюзен внос (пристигания) – 11  000 000 лв.
 • За вътресъюзен износ (изпращания) – 29 300 000 лв.

 

Интрастат декларации - Какво преставлява системата, какво трябва да знаем, при стартиране на фирма търгуваща с други държави-членки на ЕС.

 

Срокове за подаване на Интрастат декларации?

 

Интрастат декларациите се подават периодично и срокът за подаване може да варира в зависимост от държавата-членка. 

В България декларациите се подават месечно, като краен срок за подаване е 14-ият ден на месеца, следващ месеца, за който се отнася декларацията. Това означава, че ако една фирма е търговец на стоки и услуги и извършва вътресъюзен внос или износ на стоки през април 2023 г., тя трябва да подаде Интрастат-декларацията си за месец април до 14 май 2023 г.

 

По какъв начин се подават декларациите?

 

Интрастат декларациите могат да се подават по електронен или хартиен път в зависимост от предпочитанията на деклариращата фирма и възможностите на националната статистическа служба.

В България се подават електронни Интрастат декларации чрез уеб базираната система на Национална агенция за приходите (НАП).

В електронната Интрастат декларация се попълват задължителните данни като данни за фирмата (име, адрес, данъчен номер), данни за транзакцията (стойност, количества, единица на измерване, код на стоката) и данни за държавата на произход и на дестинация на стоката.

Декларациите се разграничават на 2 вида – могат да бъдат месечни и коригиращи. За месеците, в които не са било извършвани „вътресъюзен внос“ и „вътресъюзен износ“, се подава нулева декларация.

 

Каква информация трябва да фигурира в декларациите?

 

 1. Регистрационен номер на Интрастат оператора.

 

 1. Референтен период, през който са осъществени „вътресъюзен внос“ и „вътресъюзен износ“ на стоките.

 

 1. Код на стоката, който се използва за класификация на стоките в съответствие с Комбинираната номенклатура на Европейския съюз.

 

 1. Държава на произход/дестинация, от която са били взети стоките или в която са били изпратени стоките. 

 

 1. Стойност на търговската операция, които са били продадени или закупени в рамките на търговската операция.

 

 1. Количество на стоките, които са били продадени или закупени в рамките на търговската операция.

 

 1. Транспортно средство, което е било използвано за транспортиране на стоките.

 

 1. Начин на транспортиране на стоките, който е бил използван за транспортиране на стоките.

 

 1. Период на статистическата информация – това е периода, за който е събрана статистическата информация.

 

 1. От началото на 2022г. е добавено и ново поле – „VIN номер на партньора“ (данъчен идентификационен номер на партньора).

 

Не се колебайте да се свържете с нас за съвет, ако планирате да започнете да внос или износ на стоки за региона на ЕС. Ние в T&G Consulting имаме богат опит в сферата и с радост бихме Ви оказали нужното съдействие! Вашият бизнес е важен за нас! Заедно ще успеем!

Вашият коментар