Изработка на уеб сайт от Web IT Solutions

Данъчни и счетоводни консултации

Доверете се на опита ни и предлаганите от нас данъчни и счетоводни консултации

Областта на данъците и данъкоподобните плащания, данъчни консултации

Това е изключително динамична област, която непрекъснато търпи промени. Затова е  крайно недостатъчно познаването на законовите постановки, които са приложими само за България. Важна необходимост се превърна съобразяването с международните норми именно защото все повече български фирми имат търговски отношения в чужбина.

Стремим да сме абсолютно обективни при нашите консултации и твърдо стоим зад думите си. Имаме богат опит в разрешаването на сериозни казуси, спестявайки Ви главоболия и финанси. Данъчната материя не е трудна за опознаване при осигурен правилен подход към нея. Но това е процес, който изисква да му се отдели доста време и би коствал отлив от основните занимания свързани с дейността на Вашата фирма.

Ето защо ние сме готови да Ви окажем нужното съдействие чрез широкообхватни данъчни и счетоводни консултации. Те са базирани на най-актуалната информация в страната и чужбина. Гарантираме ви, че ще бъдем безкомпромистни при нашите данъчни консултации. Няма да ви спестим дори и неблагоприятната част на Вашия казус.

Нашите консултации обхващат: разбирането за необходимостта и ползата от данъчно планиране. Също така оптимизиране на данъчното облагане, анализ и оценка на данъчните ефекти върху дейността на фирми и физически лица.

Ние систематично се информираме и предлагаме адекватна реакция при досег с данъчната информация. Нашата цел е Вие да получите консултации в зависимост от особеностите на бизнеса Ви. Най-често те са свързани с всякакви въпроси касаещи данъци, счетоводство, планиране, анализиране, рентабилност на предприятието, администрация, персонал и други.