Изработка на уеб сайт от Web IT Solutions

Предимствата от външно счетоводно обслужване

Счетоводно обслужване | T&G Consulting | Счетоводен аутсорсинг | Предимства на счетоводно обслужване като външна услуга; СчетоводствоЗа всяка една сфера на бизнеса и бизнес дейност, контролът и воденето на отчетност са задължителни изисквания. Ако финансовата и счетоводната части са в пълен хаос – успехът е невъзможен.

При големите компании за фирменото счетоводно обслужване се грижат цели счетоводни отдели. При малкия и среден бизнес често няма смисъл да се назначават експерти на постоянна основа.

За доброто счетоводно управление не е необходим щатен специалист, а назначаването група от професионалисти е скъпо и нерентабилно. Прекрасен вариант за излизане от тази ситуация се превръща привличане на счетоводители от т.нар. аутсорсинг компания –  счетоводна кантора, която предоставя услуги по счетоводно обслужване за всички съществуващи видове.

Счетоводно обслужване може да се извършва редовно, регулярно и на еднократна основа, тоест при възникване само на определено отчетно, счетоводно събитие. Основният пакет включва следните моменти:

 • Инсталиране на програма за осчетоводяване и нейното стартиране;
 • Документиране на всяко действие, дейност в рамките на фирмата;
 • Периодична отчетност (изготвяне на месечни, тримесечни, годишни отчети);
 • Асистиране при банковото, партньорското и други външни взаимодействия и дейности на фирмата.

Ако стандартното счетоводно обслужване не е достатъчно, то тогава се предлагат по-разширени счетоводни услуги:

 •  Регулярни консултации;
 •  Възстановяване и архивиране на счетоводната информация;
 •  Дългосрочна помощ;
 •  Счетоводни услуги, свързани с личен състав и работна заплата;
 •  Актуализации на отчетността и адаптирането ѝ според новите закони и правила;
 •  Правни консултации;
 •  Регистрация на фирма;
 • Административни услуги и др.

Пълното счетоводно обслужване обхваща широк набор от счетоводни услуги, включително моменти и дейности по вътрешната и външната дейност на фирмата.

Предимства на счетоводния аутсорсинг

Водене на счетоводна отчетност от външни специалисти позволява оптимизиране на отчитането и фирменото счетоводство, превръщайки го от хаотично натрупване на документален поток в удобен за работа документооборот. Освен това, фирмата си спестява време от комуникация с държавни, данъчни и други институции, организиране на персонала и решаване на ТРЗ задачи, следене на законова актуалност и може да се концентрира изключително върху бизнес страната на въпроса.

Изборът на външно счетоводно обслужване е чудесен вариант за малкия и среден бизнес, тъй като аутсорсинг услуги предлагат вече опитни, утвърдили се и компетентни професионалисти.

Свържете се с T&G Consulting! Ние ще поемем голяма част от финансовите притеснения, бизнес делата Ви ще преминават и ще се водят под пълен контрол.

 

1 мнение за “Предимствата от външно счетоводно обслужване”

Вашият коментар